Celayir Zeytin Gıda Ltd.Şti. Celayir Zeytin Gıda Ltd.Şti.

Bize Ulaşın

shape shape

Değerlerimiz

 

Celayir’in benimsediği etik kurallar, şirketin internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Şirkette tanımlı bulunan görev, yetki ve sorumlulukların kullanılmasında, Şirket Esas Sözleşmesi ile Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne, Türk Ticaret Kanunu’na, Borçlar Kanunu’na, İhracat Rejimi ve Yönetmeliği Gümrük Kanunu’na,, Vergi Usul Kanunu’na ve ilgili mali mevzuata, iş hayatını düzenleyen İş Kanunu’na, ülkemizde geçerli ve yürürlükte olan hukuk düzenine uygun hareket edilmesinin ana ilke olduğu kabul edilmiştir.

Celayir’in ana prensibi, “misyon ve vizyon”da belirtildiği gibi, toplam kalite üretim anlayışını özümsemiş olarak zeytin, zeytin ürünleri ve bunların sağlığa faydaları hakkında müşterilerimizi bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir..Ticari ve sosyal ilişkilerde karşılıklı güven, üstün iş ahlakı ve dürüst davranış ilkelerinden vazgeçmemek ve toplumsal sorumluluk ile çevre bilincini yüksek tutmaktır.

Çalışanların şirket içinde uymaları gereken etik kurallar ve birbirleriyle iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken hususlar ayrıca belirlenmiştir. Şirketin “Görev Tanımları Kitabı”, “Tanıtım El Kitabı” ve “Personel Yönetmeliği”nde belirlenmiş olan bu hususlar hakkında tüm çalışanlar bilgi sahibidir.